google-site-verification=ibU7u8LHPf1754nZ20rfVA799gQwXGLiTxLW6AosYCU
 

Personal data protection

Pogoji uporabe
KOVINAR družba livarstva, kovaštva in trgovina d.o.o. Kovaška cesta 12, 3205 Vitanje, Slovenija (v nadaljevanju Kovinar Vitanje d.o.o.) se zavzema za spoštovanje temeljnih pravic in izkazuje posebno skrb varovanju osebnih podatkov in njihovi obdelavi.
 
Zaveza Kovinar Vitanje d.o.o.
Kovinar Vitanje d.o.o. se zavezuje k varnemu in zaupnemu obravnavanju osebnih podatkov zaposlenih, svojih pogodbenih strank, uporabnikov spletnih strani in drugih zainteresiranih oseb, hkrati pa skrbi, da so osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in transparentno – s spoštovanjem posameznikovih pravic.
 
Politika varovanja osebnih podatkov
Za izvajanje zaveze je Kovinar Vitanje d.o.o. sprejela nov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki je usklajen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) in drugo veljavno zakonodajo. Pravilnik skupaj z nekaterimi drugimi internimi akti in ukrepi predstavlja politiko skupine Kovinar Vitanje d.o.o., s katero zagotavljamo, da bomo osebne podatke zbrali in obdelovali za določene namene in v najmanjšem možnem obsegu ter jih shranjevali le za toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 
Področje uporabe
Naša politika se nanaša na vse ljudi, ki nam posredujejo kakršnokoli osebno informacijo: zaposlene v Kovinar Vitanje d.o.o., kandidate za zaposlitev, kupce, dobavitelje itd.
 
Koga zavezuje ta politika
Na splošno zavezuje vsakogar, s katerim sodelujemo ali ki deluje v našem imenu in občasno morda potrebuje dostop do osebnih podatkov. Upoštevati jo morajo zaposleni v Kovinar Vitanje d.o.o. in njenih odvisnih družbah, pa tudi pogodbeni izvajalci, svetovalci in drugi zunanji obdelovalci osebnih podatkov.
 
Elementi politike
Za izvajanje naših procesov moramo pridobivati in obdelovati tudi osebne podatke. Te informacije vključujejo kakršnekoli podatke, ki omogočajo identifikacijo osebe, kot so imena, naslovi, uporabniška imena in gesla, digitalni odtisi, fotografije, številke osebnih dokumentov, finančni podatki itd. Naše podjetje zbira te informacije na pregleden način in samo s polnim sodelovanjem in zavedanjem zainteresiranih strani. Ko te informacije pridobimo, veljajo naslednja pravila:
 
Naši podatki bodo: zbrani pošteno in samo za zakonite namene, natančni in ažurni, obdelani v okviru pravnih in moralnih meja, zaščiteni pred vsakim nepooblaščenim ali nezakonitim dostopom notranjih ali zunanjih strank.
 
Naši podatki ne bodo: neformalno posredovani; shranjeni več kot določen čas; preneseni v organizacije ali države, ki nimajo ustreznih pravil o varstvu podatkov; posredovani katerikoli stranki, ki ni tista, s katero se je strinjal lastnik podatkov (izvzete so zakonite zahteve organov pregona). Poleg ustreznega ravnanja s podatki ima Kovinar Vitanje d.o.o. tudi neposredne obveznosti do ljudi, ki jim podatki pripadajo. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in ostalo veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov bo Kovinar Vitanje d.o.o. med drugim: omogočila, da je vsak zainteresirani seznanjen, katere njegove osebne podatke zbiramo in za kakšen namen, kako dolgo jih hranimo, ali jih komu posredujemo itd.; omogočila, da bo lahko vsak zainteresirani posameznik svoje netočne osebne podatke popravil; izbrisala vse osebne podatke na mestih, kjer bodo izpolnjeni pogoji za izbris, npr. če ste preklicali osebno privolitev; uvedla postopke za primere izgubljenih, poškodovanih ali ogroženih podatkov.
 
Aktivnosti
Zavezujemo se, da bomo za varovanje osebnih podatkov izvajali aktivnosti, kot so:
  • omejitev in nadzor dostopa do posebnih vrst osebnih podatkov;
  • razvoj in izvajanje preglednih postopkov zbiranja podatkov;
  • usposabljanje zaposlenih za izvajanje osebnih in tehničnih varnostnih ukrepov;
  • vzpostavitev jasnih postopkov za prijavo kršitev zasebnosti ali zlorabe podatkov;
  • vključitev pogodbenih klavzul ali jasnih navodil o tem, kako obdelujemo osebne podatke;
  • vzpostavitev dobre prakse varstva podatkov.
 
© KOVINAR družba livarstva, kovaštva in trgovina d.o.o. Kovaška cesta 12, 3205 Vitanje, Slovenija
T: +386 (0)3 757 46 10 
F: + 386 (0)3 757 46 23 
E: info@kovinar.net  
www.kovinar-vitanje.si
 
Matična številka: 5071810 
Davčna številka: SI 16807294 
IBAN: SI 56 0311 6100 0435 685  
SWIFT CODE: SKBASI2X